VIETNAM VACATION ACADEMY

Tầm nhìn

Học viện tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo những đội ngũ bán hàng xuất sắc nhất theo mô hình thành viên tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Vietnam Vacation Academy hướng tới một Môi trường Kinh doanh văn minh, ở đó có lợi cho cả Người mua và Người bán thông qua hình ảnh của Người bán hàng chuyên nghiệp. Đồng thời kết nối Doanh nghiệp uy tín với Học viên xuất sắc để cùng tạo ra những giá trị tốt đẹp bền vững.

Mục tiêu

Với mục tiêu trở thành Thương hiệu đào tạo bán hàng chuyên nghiệp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi

Doanh nghiệp

Các Doanh nghiệp có đội ngũ bán hàng lớn trong các lĩnh vực Dịch vụ và Bán lẻ cao cấp.

Cá nhân

Các cá nhân có định hướng theo ngành Bán hàng chuyên nghiệp; có khả năng tài chính và theo đuổi mục tiêu vươn lên các vị trị cấp cao trong ngành bán hàng.

Tổ chức

Nhân sự và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đặc thù khan hiếm nguồn lực: Timeshare.

Chương trình cao cấp

Các chương trình Khách hàng ưu tiên/ Khách hàng cao cấp trong các lĩnh vực: Chứng khoán, Bất động sản, Dịch vụ...

Ưu điểm của chúng tôi

Quy trình chuyên nghiệp

Chăm sóc sau tốt nghiệp

Chương trình đào tạo quốc tế

Thiết kế khung đào tạo linh hoạt

Giảng viên
uy tín

Khách mời nổi tiếng

Cam kết tỷ lệ đầu ra sau đào tạo

Tối ưu chi phí tuyển dụng

Mở rộng hợp tác đào tạo

Cấp chứng chỉ bán hàng

Thông tin liên hệ

Số điện thoại

Tin tức